Vad är en klinisk prövning? Varför görs den?

Kliniska prövningar är en vetenskaplig forskning för att få fram så effektiva och så säkra behandlingar som möjligt. T.ex. för att kunna besvara följande frågor om behandling: Hur fungerar den nya medicinen? Är den säker? Vilken dos krävs för att sakta ner eller avbryta sjukdomen? Under hur lång tid måste patienten ta medicinen? Vilka biverkningar finns? När det gäller andra behandlingar än läkemedel, vill man på motsvarande sätt kunna besvara denna typ av frågor. De kliniska prövningarna är också en förutsättning för att myndigheterna ska kunna godkänna ett nytt läkemedel eller en ny medicinteknisk produkt och även för att läkarna ska kunna börja använda en ny behandlingsmetod.

Kliniska prövningar har varit en förutsättning för de läkemedel som vi idag tar för självklara och avgörande för den framtida läkemedelsutvecklingen.

Kolla gärna vad vi har för pågående studier som är öppna för rekrytering av patient under menu: Pågående Studier.

Under menu Kommander Studier hittar du de studier som vi planerar att starta.

Du får svar på de vanliga frågor inom klinisk prövning under menu Frågor & Svar

Ladda ner broschyr "Om att delta i en klnisk provning" framtagna av LIF.