Intresseanmälan

Det är frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. De uppgifter du lämnar till oss behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL, GDPR). Våra studier är godkända av Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket.

Jag vill anmäla mitt intresse till att delta i studie på S3. Skriv ej känsliga personuppgifter i anmälan.